Navigatie overslaan Toon sitemap

Kennisgeving voor consumenten MBST Magnetic Resonance Therapy

Volgens de Geneesmiddelenreclamewet zijn wij verplicht erop te wijzen dat vertegenwoordigers van de reguliere geneeskunde deze therapie als "onvoldoende wetenschappelijk bewezen" beschouwen in termen van effectiviteit. De uitspraken over de effectiviteit en verdraagbaarheid van de therapie zijn gebaseerd op de ervaring van de behandelende artsen en hun patiënten bij het gebruik van de therapie. MBST-therapie wordt pas toegepast na een medische diagnose. Omdat ieder mens anders is en het succes van een methode in de geneeskunde natuurlijk niet kan worden gegarandeerd, worden patiënten vooraf uitgebreid en zonder tijdsdruk geïnformeerd over de behandeling, mogelijke risico's en contra-indicaties.

De inhoud van alle MedTec-publicaties (online en offline) over MBST-magnetische resonantietherapie en MBST-magnetische resonantietechnologie is bedoeld om algemene informatie te geven over een gezondheidsonderwerp, niet om gezondheidsadvies te geven in het geval van individuele zorgen. Ze kunnen en mogen in geen geval medisch advies, diagnose of behandeling vervangen of worden gebruikt als basis voor een onafhankelijke wijziging of stopzetting van de behandeling van ziekten. Raadpleeg bij gezondheidsvragen of klachten altijd uw vertrouwde arts.

Innovatieve behandelingsbenaderingen zoals MBST-magnetische resonantietherapie hebben nog een lange weg te gaan in de algemene medische zorg door budgettering van de gezondheidszorg. Er gaat veel tijd overheen en er zijn hoge investeringen nodig. Maar steeds meer patiënten willen gebruik maken van innovatieve therapieën. Aan de andere kant probeert de gezondheidszorg in Duitsland de kosten te beperken. Deze houding maakt het moeilijk om innovatieve geneeskunde te introduceren. Dus het heeft b.v. B. Het duurde 20 jaar voordat bloedkankerpatiënten stamceltransplantatie als standaardtherapie accepteerden. Het duurde nog eens tien jaar voordat deze vorm van behandeling werd erkend door degenen die ervoor betaalden. Als individuele gezondheidsdienst (IGeL) heeft MBST magnetische resonantietherapie te kampen met dezelfde hindernissen.

Door de steeds toenemende budgettering van zorgverzekeringsdiensten op het gebied van gezondheidszorg, worden de door veel patiënten gewenste medische diensten helaas niet geleverd vanuit de dienstencatalogus van de zorgverzekeraars. De MBST-magnetische resonantietherapie is een individuele gezondheidsdienst (IGel), die op persoonlijk verzoek van de patiënt in een MBST-behandelcentrum wordt verleend en is daarom een ​​betaalde zelfbetaler. Artsen moeten voldoen aan wettelijke vereisten voor alle IGeL-diensten. Een arts kan van de patiënt alleen vergoeding eisen als hij de verzekerde voor aanvang van de behandeling uitvoerig heeft geïnformeerd en alle alternatieve behandelmogelijkheden heeft laten zien. Daarnaast moet hij schriftelijk hebben gewezen op de te verwachten kosten en moet de patiënt schriftelijk toestemming hebben gegeven. De wettelijke en particuliere zorgverzekeraars zijn niet verplicht de kosten te vergoeden.

Volgens de National Association of Statutory Health Insurance Physicians kunnen zelfbetalende diensten zinvol zijn, zelfs als de zorgverzekeraars er niet voor betalen. De beslissing voor of tegen een IGeL wordt uitsluitend door de patiënt genomen. Laat u daarom bij verschillende onafhankelijke bronnen informeren en ga na of de door uw arts voorgestelde diensten voor u nuttig kunnen zijn. Dit is ook aan te raden als patiënten de service zelf willen.

Uw arts heeft een bijzondere kennis- en handelingsmethodiek en brengt vanuit zijn praktische toepassingen belangrijke empirische waarden mee in de medische beslissing, die een wezenlijk voordeel opleveren voor een patiënt. Wanneer een arts MBST-therapie aanbeveelt, is dat omdat het naar zijn professionele mening een effectieve, verstandige en geschikte behandelmethode voor de patiënt is.

Vrijwaring

Alle inhoud, inclusief citaten, is met de grootste zorg samengesteld en wordt regelmatig herzien. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. De illustraties dienen om schade of therapeutische effecten op een vereenvoudigde manier voor leken in beeld te brengen zonder de pretentie te hebben medisch correct te zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de daarin opgenomen informatie.

Innovatieve medische technologie Made in Germany

MedTec Medizintechnik GmbH is de ontwikkelaar en fabrikant van het MBST magnetische resonantie therapiesysteem. Al meer dan twee decennia staat MedTec voor vooruitgang in medische technologie, innovatie en kwaliteit. Het in Wetzlar gevestigde bedrijf combineert wetenschappelijk onderbouwde kennis en technologische expertise met medisch-technische innovatie om enkele van de grootste gezondheidsproblemen aan te pakken. Het doel is om de gezondheid van mensen op de lange termijn te verbeteren.

Ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland · Gebruikt in meer dan 40 landen wereldwijd!

Huisartsen, specialisten, therapeuten, medische zorgcentra en klinieken vertrouwen op de therapeutische nucleaire magnetische resonantietechnologie - niet alleen in Duitsland, maar wereldwijd. Om de hoogste kwaliteitsnormen te garanderen, wordt de gepatenteerde MBST-magnetische resonantietechnologie uitsluitend ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland als bedrijfslocatie. Certificering volgens DIN EN ISO 13485 door de geaccrediteerde TÜV-SÜD-certificatie-instelling is een integraal onderdeel van het kwaliteitsmanagement van MedTec.

Maak nu een afspraak
Naar de top